Showing 1–16 of 31 results

Hiển thị bộ lọc
Show 16

Dung Dịch Bảo Vệ Nhanh Bề Mặt Sơn (Khi Ướt) – Sonax Highspeedwax 500ml

200,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Bảo Vệ Nhanh Bề Mặt Sơn Khi Ướt – Sonax Profiline Speedprotect

1,600,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:5000 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Chuẩn Bị Bề Mặt Sơn Trước Khi Phủ Sonax Profiline Paint Prepare

250,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:400ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Đánh Bóng Mài Mòn Sonax Ex Cut 05-05 1000ml

950,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:1000 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Đánh Bóng Mài Mòn Sonax Ex Cut 05-05 250ml

450,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:250 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Đánh Bóng Mặt Sơn Xe Khi Khô – Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer

1,000,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:5000 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Làm Sạch Côn Trùng Chết Sonax Insect Remover

250,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Làm Sạch Kim Loại Sonax Xtreme Wheel Cleaner Full Effect Acid-Free

250,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Làm Sạch Mâm Kim Loại Sonax Wheel Cleaner Plus

1,600,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:can 5L
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Làm Sạch Tấm Dán Nhôm Bảo Vệ Sơn/Sơn Mờ – Sonax Xtreme Foilcleaner 500ml

250,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Làm Sạch Và Trong Kính Extreme Sonax Xtreme Glass Clear Nanopro

250,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung dịch làm sạch và trong kính Sonax Clear Glass

170,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:500ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung dịch làm sạch và trong kính Sonax Clear Glass 5L

900,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:5000 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Phủ Ceramic 36 Tháng Bước 1 Sonax Profiline Ceramiccoating Cc36 Basecoat 1

1,200,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:210ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Phủ Gốm Ceramic Bước 2 Cho Sơn Xe – Sonax Profiline Ceramiccoating Cc36 Glosscoat 2

900,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:210ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô

Dung Dịch Phục Hồi Và Đánh Bóng Làm Mới Đèn Xe Sonax Profiline Headlight Polish

400,000 
Xuất xứ:CHLB Đức
Dung tích:250 ml
Ghi chúTránh xa tầm tay trẻ em
Sử dụng choNgoại thất xe ô tô